Rouw op je dak?

Een scheiding brengt altijd een rouwproces met zich mee. Voor de beslisser is dit vaak al eerder in gang gezet om tot een besluit te komen. Maar volgens de praktijk kan het proces na dit besluit en de melding aan de partner nog wel een stap terug doen zetten. Een proces is niet absoluut en moeten sommige fases weer deels opnieuw beleefd worden om de volgende fase ook goed af te kunnen wikkelen.

Wanneer ik mensen begeleid in een fase waar de scheidingsmelding onlangs gevallen is, merk ik vaak dat er nog veel ontkenning kan zijn en is er zelfs de hoop dat het wel weer goed komt. Het is reëel dat er nog een fase van bijvoorbeeld woede of verdriet zal volgen, ook al doet men nog zo zijn best dit te verbergen voor de goede lieve vrede. Vroeg of laat moet deze fase verwerkt worden. Ik nodig de mensen wél uit dit toe te laten (gevoelsmatig) en misschien juist wél wanneer de mediator erbij is om die fase in kalmte te laten begeleiden. Hoe meer men besluit de fases toe te laten en zich hierin voldoende veilig voelt, hoe beter de basis voor een nieuwe start is en men zelfs de keuze voor vergeving kan maken.

Vergeven. 

Vergeving zou je aan het einde van deze cyclus kunnen plaatsen, al behoort vergeving ook tot een wederkerende cyclus en heeft men pas écht vergeven wanneer het verlangen naar vergeving volledig opgelost is. Zolang het verlangen er is, hebben de fases in de rouwfase mogelijk nog aandacht of ervaringen nodig. (Bij de wwww.vergevingscode.nl begeleiden/trainen we het proces van vergeving.)

De fase na de 'put' (zie afbeelding Kübler-Ross) volgt gemiddeld na de feitelijke scheiding en bij voorkeur alleen. Snel een nieuwe relatie aangaan kan ook betekenen dat de rouwfases te pijnlijk zijn en men direct een nieuwe uitdaging zoekt (er kunnen zich ook andere problemen in de basis voordoen zoals hechtingsproblematiek zoals bindings- en verlatingsangst sinds kinderjaren). Maar vroeg of laat komen de fases boven water. Of dan wordt de nieuwe partner hiervoor verantwoordelijk gesteld. Wie moet je dan wat vergeven?

Tip1 

Tijd is het sleutelwoord. De tijd nemen, de verandering vertragen, zorgt ervoor dat het proces volledig ontwikkeld kan worden. Binnen mijn werk van scheidingsbemiddeling zijn juist de periodes tussen de gesprekken waar afspraken gevormd worden van groot belang om tot verwerking en persoonlijke groei te komen. Dit wordt de liminale fase genoemd, de 'ondertussen' fase. Deze fases zijn vaak belangrijker dan de mediationsessies zelf. 'Haastig spoed is zelden goed' is het spreekwoordelijk advies bij scheiden. Alleen al omdat de stress ervoor zorgt dat het denkende brein niet goed werkt. Stress veroorzaakt door tijdsdruk en opkroppen van de nodige fases.

Tip 2

Stress is voor niemand goed. Fysiek komen er allerlei processen vrij die het verstandelijke vermogen dwarsboomt of andere fysieke klachten worden gevormd. Het volgende advies is om de stress met regelmaat af te voeren door bijvoorbeeld sport, wandelen, mediteren of schrijven. De 'ondertussen' tijd is hiervoor ook weer geschikt. Slaap er nog een paar nachtjes over is ook een gezegde. 

Scheiden is een rouwproces. Door inzicht hierin te krijgen, of als professioneel begeleider dit aan te bieden, is er een grotere kans op rust en vrede voor de toekomst. En een betere herinnering van een top 3 stressvolle levenservaring.

Tip 3

Maar de vraag die men zichzelf moet stellen; wil ik nu de keuze maken om vooruit te gaan of blijf ik stilstaan? Opmerkelijk dat wanneer mensen voor scheiding (ik wil alleen verder) kiezen, men ongemerkt toch voor stilstand kiezen door onvoldoende het rouwproces toe te laten en eventuele begeleiding onnodig vind. Mijn laatste advies zou dan ook zijn dat tijdens deze fase een deskundige spiegel wordt gezocht die je laat zien in welke fase je staat en hoe je een stapje verder komt.

Je kiest pas écht voor jezelf ('en nu kies ik eindelijk voor mezelf') wanneer je jezelf de persoonlijke groei gunt en een deskundig maatje jou hierin jouw emoties spiegelt of jouw ervaringen zonder oordeel erkent worden.

Gun jezelf de tijd, kies uiteindelijk voor (zelf)vergeving. Je hebt immers nog veel tijd te besteden op aarde. Besteed dit dan ook nuttig.

©Leonie Poth (mediator en vergevingscoach)