Meten is weten

Fred Luskin (Stanford University, psycholoog, auteur en wetenschapper) schrijft: Uit zorgvuldig uitgevoerde wetenschappelijke studies komt naar voren dat vergevingstraining depressiviteit vermindert, hoop doet toenemen, woede doet afnemen, spirituele verbondenheid bevordert en emotioneel zelfvertrouwen versterkt. Dit zijn slechts enkele zeer reële en concrete gunstige psychologische effecten van vergeving. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vergevingsgezinder zijn, minder last hebben van de fysieke symptomen van stress vertonen.

 

Terwijl steeds meer wetenschappers de helende kracht van vergeving in kaart brengen, komt er ook aandacht voor de mentaal en fysiek ondermijnende effecten van het niet is staat zijn tot vergeving. Het blijven koesteren van woede en wrok, het leven in een voortdurende toestand van stress, kan zowel het hart als de ziel schade toebrengen. Uit onderzoek is gebleken dat het onvermogen om te vergeven mogelijk een verhoogd risico inhoudt op hartkwalen, hoge bloeddruk en een groot aantal andere chronische aandoeningen die aan stress gerelateerd zijn.


Vergeving

Vergeven, hoe doe je dat?

 

Vergeving is het volledig accepteren van de pijn die is aangedaan of de schuld of schaamte waarmee je al geruime tijd leeft en daar vrede mee te krijgen. Je geeft mee met hetgeen zich voordoet en laat je meevoeren met wat zich aandient. Dit betekent niet dat je het overal mee eens hoeft te zijn maar dat je wel voor jezelf een keus maakt hoe je ermee omgaat. De wijzen waarop je ermee omgaat kun je leren.

 

Vergeven doe je in eerste instantie voor jezelf. Omdat je een gelukkiger en gezonder leven voor jezelf wenst. Wist je dat iedere seconde stress een negatieve invloed heeft op jouw immuunstysteem en daarmee slecht is voor je gezondheid.
Jij wilt toch ook vrij zijn van negatieve emoties en gedachten over gebeurtenissen uit het verleden!
. Het verleden kun je niet veranderen. Hoe je er overdenkt wel. Zelfvergeving en vergeving voor de ander is een belangrijke sleutel. Ongeacht of de ander hier wel of niet van af weet maakt vergeving de weg vrij om tot een eventuele verzoening te komen wanneer je een relatie wilt laten blijven bestaan. Bijvoorbeeld als je ouders, kind of familie bent.

 

Onvergefelijk?

 

Er is in elke denkbare situatie reeds iemand geweest die iets of iemand vergeven heeft. Denk bijvoorbeeld aan Nelson Mandela. Het kan altijd, door iedereen. Ook als degene waar je mee te dealen hebt op dit gebied niet mee wil werken of er wellicht niet meer is. Het is een proces dat je voor jezelf doet, met jezelf.

Vergeving ontsluiert daarmee de code tot geluk en biedt mogelijkheden tot een nieuwe start na een conflict.

 

Jouw geluk begint met een jouw nieuwe keuze.

Weerstand

 

Wanneer we het hebben over vergeving, komen er onmiddellijk vragen bij mensen op; “Als ik vergeef, keur ik dan het gedrag van die ander goed?”, ”Waarom zou ik de ander moeten vergeven na wat die mij heeft aangedaan? Ik heb het recht om hierover kwaad te zijn”. Deze vragen en overtuigingen kunnen samengevat worden in 4 basisvragen, welke behandeld worden in de vergevingscode.

 

 1.     Wat betekent vergeven?

 2.      Waarom zou ik vergeven?

 3.      Is het niet onvergefelijk wat mij overkomen is?

 4.      Hoe kan ik leren vergeven?

 

Wat veel mensen uiteindelijk willen weten is: “Kan ik dit? Ook in mijn situatie?”. Het antwoord is “Ja”. Iedereen kan vergeven, in elke situatie, op elk moment. 

 

Wat wordt vervolgt met: “Waar en hoe begin ik?”. In de vergevingscode wordt met name de hoe-vraag behandeld. Het is opgezet als een doe-het-zelf gids die ons helpt door het proces van vergeving te gaan wanneer de wens, de bereidheid en het besluit genomen is om te vergeven.

 Emoties

Een emotie is een fysieke reactie op een gedachte. Het is een automatisch scanningsmechanisme

dat wordt beïnvloed door ons evolutionaire en persoonlijk verleden. Emoties worden getriggerd

door een stimulus en dienen als een signaal dat er een bepaalde belangrijke waarde van ons wordt

overschreden.

Vanuit het onderbewuste gezien zijn emoties altijd positief. Ze maken dat wij overleven in gevaarlijke situaties. Emoties zijn bepalend voor de manier van ons handelen.

 

Emoties worden direct zichtbaar. Je hebt geen keuze het binnen te houden. Iedere emotie biedt een

kenmerkende bereidheid tot actie, wijst ons een weg die in het verleden goed heeft gewerkt.

Emoties zijn universeel als dusdanig herkenbaar maar worden individueel verschillend ervaren.

Emotioneel gedrag heeft altijd een functie.

Het motiveert automatisch het gedrag dat het meest effectief en gepast lijkt voor de overleving van het Individu. Doordat het een automatische reflex is lijkt het soms of emoties ons overkomen.

 

Alle emoties worden als herinneringen opgeslagen in ons lijf. Een belangrijk onderdeel in de trainingen voor onszelf en bij de ander is te voelen waar dit in ons lijf bevindt en hoe je lichaam hierin ondersteunend kan zijn.

 

Moed

 

 

Ben je verstrikt geraakt in je emoties na een scheiding? Blijft het conflict met de ander en in jezelf onopgelost? Gaat je gezondheid achteruit door stress en rouw? Blijf je pijnlijke patronen herhalen, ook in nieuwe relaties? Vergeving vermindert de lichamelijke en geestelijke last die je kunt ervaren van de afgeleiden van woede. Je ervaart meer verbondenheid en daardoor minder stress en alle mentale en lichamelijke klachten die hiermee gepaard gaan.  Wat je hebt ervaren raakt ondergeschikt aan de wijze waarop je ermee omgaat. Hiermee is vergeving een daad vanuit eigen belang. Een bewuste keuze die je voor jezelf maakt. De shit van het verleden als mest voor de toekomst. Met een beetje moed en door het maken van de juiste keuze krijg je zelf je leven weer in handen.

 

Lees ook: de invloed van stressinzicht

Inzicht krijgen in je emoties en je fysieke reacties, inzicht krijgen in familiesystemen en oude pijnen of diepgewortelde overtuigingen helpen je vanuit breder perspectief naar de situatie te kijken, weer je eigen potentieel te herkennen en je leven weer met liefde te gaan omarmen. Je laat het verleden niet los maar gaat deze omarmen.

Wanneer je zelf een transformatie doormaakt dan heeft dit zijn uitwerking op je gehele omgeving, ook binnen generaties.

 

Wanneer jij in staat bent om van een afstand naar jouw eigen proces te kijken dan verbeter je niet alleen jouw eigen leven maar lever je ook een bijdrage aan een betere wereld waar liefdevolle vriendelijkheid, altruïsme en compassie een streven is binnen de nieuwe tijd waarin we ons ontwikkelen. 

“Vergeving is niet iets eenmaligs, vergeving is een manier van leven”. - Martin Luther King

  

“Iemand echt vergeven is wanneer je kunt zeggen:“Dankjewel voor die ervaring.” - Oprah Winfrey

  

“Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat als ik niet al mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, dat ik dan nog altijd gevangen zou zijn” - Nelson Mandela